Δυο Λόγια

Στις σελίδες μας, θα βρίσκετε
τις διευθύνσεις των επιχειρηματιών που προσφέρουν το ουζάκι.
Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε και να εκπληρώνουμε,
την επιθυμία σας να προβάλουμε και τις επιχειρήσεις
που εσείς μας υποδεικνύετε με το e-mail σας
στη διεύθυνση welcome@ouzaki.gr
Οι επιχειρηματίες που διαπραγματεύονται την εμπορία ούζου,
τσίπουρου, ρακής ή τσικουδιάς, έχετε τη δυνατότητα
να μας εξουσιοδοτήσετε για την προβολή σας στις σελίδες του «ouzaki.gr».

Πρώτη επικοινωνία στη διεύθυνση welcome@ouzaki.gr

Powered by: Wordpress